Fakta omkring ultralydsrensning

Køb din renser her:

www.corpax.dk
Se uddybende forklaring her:

www.ultralydsrenser.info

Hvad er ultralydsrensning ?

Ultralydsrensning er et effektivt alternativ til traditionel mekanisk rensning af sarte eller komplicerede emner.

Ultralydsrensning har nu i mange år været den ultimative metode indenfor rensning.

Princippet bag ultralydsrensning betyder, at hver eneste del af emnet påvirkes og renses. Den mekaniske eller ioniske binding af snavs til emnet, der skal renses, bliver brudt.

Ultralydsrensning kan ses som modpol til mekanisk rensning, der efterlader de dele af emnet, der ligger i fordybninger, kroge, hjørner og andre steder der er svære at nå ”udefra”, urengjorte. Desuden er der ingen friktion forbundet med ultralydsrensning. Rengør man emner med en klud eller børste vil der altid være en form for slid alene af den mekaniske påvirkning og ved sarte emner kan det være nok til at ødelægge emnet.

Hvordan virker ultralydsrensning?

Ultralyd er lyd, der har en frekvens højere end vi kan høre, ofte defineret som lyd i området 20 KHz og op.

Lydbølger flytter molekyler i det de bevæger sig igennem.

Lyd har forskellig hastighed i forskellige materialer. Lydens hastighed er lavere i luft end i vand.

Men det der betyder noget ved ultralyd som rense værktøj er, at lydbølgerne får molekyler til at bevæge sig frem og tilbage.

I elastiske materialer som luft, vil lydbølgen reelt være en bølge, trykket øges, og falder så.

I ikke-elastiske materiale som væsker vil der optræde ”huller” når bølgen trækker sig tilbage.

Disse huller (vakuum) vil implodere, falde sammen, og det foregår på kort tid og med stor styrke.

Trykændringer give temperatur ændring og det er beregnet at temperaturen i et imploderende hul, kan gå op til flere tusinde grader og trykket tilsvarende blive enormt.

Rensevæsken og de kemikalier der er i, vil sammen med de enorme temperatur og tryk-forskelle ultralyden medfører, resultere i at skidt og snavs rystes løs fra emnet man renser og opslemmes i rensevæsken.

Nogle snavs-partikler er bundet til emnet af fysiske kræfter, grundet størrelse og overfladespænding, andre er bundet af kemiske kræfter, ioniske kræfter.

Hvorfor skal jeg bruge en kurv?

Materiale der skal renses skal placeres i en kurv.

Materiale skal være 1-2 cm. fra væggen, rører materiale væggen i tanken reflekteres effekten direkte og ultralyds-transduceren kan derved beskadiges.

Hvilken ultralydsfrekvens er bedst?

Der er ikke et entydigt svar på dette. Forskellige behov løses med forskellige frekvenser.

Lavere frekvens betyder større bobler og mere intense implosioner. Højere frekvens betyder mindre men flere bobler

Hvilke væsker er bedst til ultralydsrensning?

Brændbare væsker må IKKE bruges. Der er risiko for antændelse / brand.

Rent postevand ikke tilsat rensemiddel vil virke, men slet ikke så effektivt som når vandet er tilsat en rensevæske tilpasset opgavens art.

Skal rensevæsken opvarmes?

Nej, det er ikke nødvendigt at opvarme rensevæsken.

Brug af varmt vand vil dog i visse tilfælde øge effekten.

Hvor mange Watt skal renseren være på? Kan der være for meget energi?

Energien skal tilpasses badets størrelse og renseopgavens væsen. Det er ikke lineært, så store tanke kræver færre Watt pr. liter. Materialer kan skades af for megen energi, specielt højt polerede overflader tæt ved transduceren. Aluminium, kobber, messing og andre bløde metaller kan blive udsat for "cavitation erosion", det vil sige at overfladen kan blive kop-arret.

Er ultralyd skadeligt for mig?

Vi kan ikke høre ultralyd. Det er meget få mennesker der kan høre frekvenser over 18-20.000 Hz. Man kan i visse tilfælde høre sub-harmoniske frekvenser, det vil sige lyde der opstår ved resonans og hvor frekvensen er en brøkdel af transducerens frekvens – men det er ikke skadeligt. Det kan dog være skadeligt at have fingrene i fadet mens der er tændt, så lad være med det!

Er der materialer der ikke tåler ultralyds-rensning?

Visse ædelstene kan ikke tåle ultralydsrensning.

Hvorfor skal jeg skylle delene efter ultralydbehandling?

Efter rensningen skal de rensede objekter skylles. Det skal gøres for at fjerne rensevæske samt frigjort snavs.

Køb din renser her:

Køb din renser her:

www.corpax.dk

Copyright Corpax.dk
Gengivelse af tekst eller dele heraf til ikke kommerciel brug tillades med tydelig kildeangivelse.
Gengivelse af tekst eller dele heraf til kommerciel brug ikke tilladt.